Van het vissentijdperk naar het waterman tijdperk

De Verschuiving van Astrologische Tijdperken, we gaan van het Vissentijdperk naar het Watermantijdperk

Momenteel ervaren we een verschuiving van het Vissentijdperk naar het Watermantijdperk, een overgang die naar schatting 26.000 jaar in beslag neemt.

Deze verschuiving wordt veroorzaakt door een langzame achterwaartse schommeling van de aardas. Terwijl de aarde om haar as draait, beweegt ook de richting van de aardas langzaam in een cirkelvormige beweging. Dit betekent dat het punt waar de aardas naar de hemel wijst, in de loop van de tijd verandert.

De precessie van de aarde heeft een significante invloed op de astrologie. Elk tijdperk duurt ongeveer 2.160 jaar, wat betekent dat het ongeveer 26.000 jaar duurt voordat we door elk van de twaalf sterrenbeelden gaan. Het Vissentijdperk, gekenmerkt door spiritualiteit, mystiek en collectief bewustzijn, is nu aan het verschuiven naar het Watermantijdperk.

Deze overgang brengt nieuwe energieën met zich mee die de mensheid beïnvloeden. Het Watermantijdperk wordt gekenmerkt door thema's zoals individuele vrijheid, innovatie en technologie. Het is een tijd waarin mensen meer geneigd zijn om hun eigen pad te volgen, onafhankelijk van traditionele structuren en normen. Dit tijdperk moedigt het verlangen naar vooruitgang en vernieuwing aan, en legt de nadruk op de kracht van de gemeenschap en het collectieve welzijn.

De wereld wordt steeds meer verbonden en de uitwisseling van ideeën en kennis is nog nooit zo gemakkelijk geweest. Dit heeft geleid tot een tijdperk van snelle innovatie en vooruitgang op verschillende gebieden, zoals communicatie, wetenschap en duurzaamheid.

Naast technologische vooruitgang zien we ook een verandering in de sociale en politieke structuren. Mensen streven naar gelijkheid en vrijheid, en er ontstaat een grotere focus op samenwerking en collectieve actie om mondiale uitdagingen aan te pakken. Het Watermantijdperk moedigt het ontwaken van het individuele bewustzijn aan, wat leidt tot een grotere betrokkenheid bij sociale rechtvaardigheid, ecologische duurzaamheid en holistisch welzijn.

Hoewel de overgang naar het Watermantijdperk een positieve verschuiving met zich meebrengt, is het belangrijk om te erkennen dat deze veranderingen geleidelijk plaatsvinden en niet van de ene op de andere dag zullen optreden. Elk individu heeft zijn eigen tempo van groei en bewustwording. Het is een tijd waarin we kunnen streven naar persoonlijke groei, zelfexpressie en het omarmen van onze unieke gaven en talenten.

 

persoon is blij haarlem